fbpx

DS Digital Services

Γιατί το SEO λέξεων κλειδιών θα αποτύχει

Η βιομηχανία SEO (Search Engine Optimization) έχει περάσει από πολλές αλλαγές τον τελευταίο καιρό και καθώς γράφουμε αυτό το άρθρο, κάτι νέο θα ετοιμάζεται. Βασικές δραστηριότητες όπως το SEO λέξεων-κλειδιών και τα backlinks, έχουν γίνει πιο ‘αυστηρές’ και τα πράγματα πιο δύσκολα για την μέση επιχείρηση.

To SEO λέξεων-κλειδιών προσελκύει την προσοχή μας σε αυτό το άρθρο λόγω της λανθασμένης αντίληψης πολλών επιχειρήσεων με online παρουσία ή με ηλεκτρονικά καταστήματα. Προφανώς δεν έχουν καταλάβει τη δυσκολία και την πολυπλοκότητα των αλγορίθμων της Google.

Με την προσκόλλησή μας στα παλιά κόλπα λέξεων-κλειδιών, μειώνουμε τις πιθανότητες επιτυχίας και φυσικής οργανικής ορατότητας. Πιστεύουμε ότι μέχρι το τέλος αυτού του άρθρου, θα εξετάσετε σοβαρά το ενδεχόμενο προσαρμογής και ανανέωσης των στρατηγικών SEO της επιχείρησής σας προς χάριν καλύτερων αποτελεσμάτων.

Έρευνα λέξεων-κλειδιών

Η πιο κρίσιμη φάση κάθε εκστρατείας SEO είναι όταν πρέπει να αποφασίσετε ποιες σε ποιες λέξεις-κλειδιά θα επικεντρωθείτε για να οδηγήσετε στοχευμένη κυκλοφορία από τις μηχανές αναζήτησης. Εάν δεν έχετε πραγματοποιήσει έρευνα λέξης-κλειδιού ή φράσης-κλειδιού πριν από μια εκστρατεία, ήδη έχετε οργανώσει την αποτυχία της στρατηγικής σας.

Είτε χρησιμοποιείτε ένα πληρωμένο είτε ένα δωρεάν εργαλείο SEO λέξεων -κλειδιών, για αυτό το σκοπό, δύο είναι οι κύριοι παράγοντες που πρέπει να εστιάσετε:

 • Όγκος αναζήτησης – Η δυναμική επισκεψιμότητας της λέξης-κλειδιού
 • Ανταγωνισμός – Ποιοι είναι οι ανταγωνιστές που στοχεύουν στην ίδια λέξη-κλειδί και πόσο ισχυροί είναι;

Τα δημοφιλή εργαλεία SEO και λέξεων-κλειδιών που υπάρχουν σήμερα στην αγορά έχουν μετρήσεις για να καθοδηγήσουν την απόφασή σας αν θα απορρίψετε ή όχι μια λέξη-κλειδί.

Έρευνα SEO λέξης κλειδί με το Ubersuggest του Neil Patel, SEO λέξεων-κλειδιών
Ubersuggest SEO tool by Neil Patel

Τα εργαλεία αυτά μπορεί να έχουν κάποιες μικρές διαφορές, αλλά θα σας οδηγήσουν προς μια κοινή κατεύθυνση.

Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη σε αυτό το σημείο του SEO λέξεων-κλειδιών είναι να προσπαθήσετε να ανταγωνιστείτε με τις μεγάλες εταιρείες. Πρέπει να είστε σε θέση να μετρήσετε σωστά τη δύναμή σας πριν προχωρήσετε στον αγώνα. Αν η δυσκολία μιας λέξης-κλειδιού είναι πάνω από 30(βάση των εργαλείων που θα χρησιμοποιήσετε), θα πρέπει να σκεφτείτε να ψάξετε περισσότερο για να βρείτε πιο εύχρηστες λέξεις-κλειδιά.

Βέβαια είναι πολύ σημαντικό να λάβετε υπόψη και τα δεδομένα Ελλάδας. Μπορεί αυτά τα εργαλεία να είναι εξαιρετικά βοηθητικά όμως πολλές φορές δεν είναι προσαρμοσμένα στην ελληνική πραγματικότητα. Οπότε σκεφτείτε και λίγο ‘ελληνικά’ αν στοχεύεται σε εγχώριο κοινό. Τι είναι πιο πιθανό να πληκτρολογήσει ο εν δύναμη πελάτης σας;

On-Page βελτιστοποίηση SEO και λέξεων-κλειδιών

Η τοποθέτηση λέξεων-κλειδιών και η πυκνότητα αποτελούσαν βασικούς παράγοντες κατάταξης. Στις πρώτες ημέρες της Google και άλλων μηχανών αναζήτησης, οι εμφανίσεις συγκεκριμένων λέξεων-κλειδιών σε στρατηγικές περιοχές του περιεχομένου σας θα τους βοηθούσαν να μετρήσουν τη συνάφεια του περιεχομένου σας.

To On-Page SEO χρειάζονταν τη λέξη-κλειδί τοποθετημένη:

 • Στον τίτλο του άρθρου σας
 • Στο URL
 • Στην meta-περιγραφή
 • Στην εισαγωγή του περιεχομένου (εντός των πρώτων 100 λέξεων)
 • Στις επικεφαλίδες (<h1> έως <h6>)
 • Στις ετικέτες εικόνας
 • Στον επίλογο – συμπέρασμα

Όχι ότι δεν ισχύει αλλά δεν ειναι μονο αυτό! Αυτό ήταν μια μεγάλη αδυναμία, επειδή οι marketers ήταν σε θέση να χειραγωγήσουν και να σπρώξουν κείμενα-σκουπίδια στην κορυφαία θέση των SERP (Search Engine Result Page). Ακόμη και χωρίς τη συμπλήρωση λέξεων-κλειδιών, οι μηχανές αναζήτησης βρίσκουν ακόμα δύσκολο να φιλτράρουν το κακό περιεχόμενο από τα αποτελέσματα τους.

Αυτό σημαίνει ότι το SEO με λέξεις κλειδιά πέθανε;

Όχι! Σε εκείνες τις πρώτες μέρες, οι λέξεις-κλειδιά στο περιεχόμενό σας θα έπαιζαν δύο μεγάλους ρόλους:

 • Θα βοηθούσαν τις μηχανές αναζήτησης να γνωρίζουν το θέμα του περιεχομένου σας
 • Θα βοηθούσαν να μάθουν πόσο σημαντικό είναι το περιεχόμενό σας στο βασικό όρο και πού να το ταξινομήσουν στις SERP.

Στο σημερινό SEO, ωστόσο, οι λέξεις-κλειδιά στη σελίδα σας παίζουν μικρό ρόλο στον προσδιορισμό του περιεχομένου σας στο SERP και οι μηχανές αναζήτησης δεν χρειάζονται καν τη λέξη-κλειδί για να καταλάβουν το θέμα σας.

Εδώ είναι απόδειξη:

SEO λέξεων-κλειδιών how to rank on google

Για τον όρο αναζήτησης “how to rank on google”, κανένα από τα πέντε πρώτα φυσικά αποτελέσματα στην SERP δεν περιέχει την ακριβή φράση-κλειδί στον τίτλο, τον σύνδεσμο ή τη μετά-περιγραφή. Πηγαίνοντας περαιτέρω, κανένα από τα άρθρα δεν έχει ακόμη την ακριβή φράση-κλειδί να αναφέρεται κάπου στο σώμα του περιεχομένου.

Αυτό σημαίνει ότι η Google δεν χρειαζόταν καν αυτή τη “συμβολοσειρά λέξεων-κλειδιών” για να καταλάβει ότι αυτοί οι συγγραφείς μιλάνε για “κατάταξη στην Google”.

Επομένως, εάν ακολουθείτε την παραδοσιακή πρακτική βελτιστοποίησης λέξεων-κλειδιών, προσπαθώντας να κατατάξετε τον συγκεκριμένο όρο, μπορεί να απογοητευτείτε.

Σύμφωνα με τον Devesh Sharma του WPkube, “Η βελτιστοποίηση λέξεων-κλειδιών στη σελίδα εξακολουθεί να είναι σημαντική, αλλά μην βασίζεστε σε αυτήν, εκτός εάν ο ανταγωνισμός είναι πολύ αδύναμος”.

Σύμφωνα με τον Neil Patel, “Η έρευνα λέξεων-κλειδιών εξακολουθεί να είναι σημαντική, αλλά ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να την υλοποιήσουμε έχει αλλάξει … Ο αλγόριθμος της Google έχει γίνει πιο εξελιγμένος. Δεν χρειάζεται πλέον να βασίζεται σε απλές λέξεις-κλειδιά για να πει τι είναι το περιεχόμενό σας. “

Σε μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε από το SEMrush, το 18% των domains που ταξινομούνται για λέξεις-κλειδιά μεγάλου όγκου δεν έχουν τη λέξη-κλειδί στο σώμα. Μόλις είδαμε κάποια απόδειξη για αυτό παραπάνω.

Έρευνα του SEMRush για τα ranking factors, SEO λέξεων-κλειδιών

Τι πρέπει να κάνετε για καλύτερη κατάταξη;

Στο σημερινό SEO, μία ιστοσελίδα μπορεί να ταξινομείται για πολλαπλές λέξεις-κλειδιά. Γιατί λοιπόν να μην βελτιστοποιήσετε το περιεχόμενο για να στοχεύσετε εκατοντάδες σχετικές λέξεις-κλειδιά;

Αυτό μας φέρνει στο σημασιολογικό SEO όπου η συνάφεια είναι η απάντηση. Αντί να στοχεύσετε και να βελτιστοποιήσετε τη λέξη-κλειδί “how to rank on google”, δημιουργήστε ένα σε βάθος άρθρο που θα δώσει στους αναγνώστες τα εργαλεία και τις τεχνικές για να ταξινομηθούν από τη μηχανή αναζήτησης.

Ρίξτε μια ματιά σε αυτά τα αποτελέσματα:

Αποτελέσματα αναζήτησης SEO λέξεων-κλειδιών tips για κατάταξη στην Google

Εδώ είναι τα ίδια αποτελέσματα στην SERP για μια διαφορετική σχετική λέξη-κλειδί. Θα πρέπει να σημειώσετε ότι καμία από αυτές τις καταχωρίσεις δεν είχε αυτήν την φράση-κλειδί ως εστίαση. Γιατί λοιπόν η Google σκέφτεται ότι είναι οι καλύτερες επιλογές;

Η απάντηση στο ερώτημα είναι ότι αυτά τα άρθρα έχουν γραφτεί για την αγορά/το θέμα, το ιδανικό κοινό δηλαδή, όχι τη λέξη-κλειδί. Πρόκειται για υψηλής ποιότητας περιεχόμενο που στοχεύει στη ζήτηση των χρηστών.

Στις ημέρες του μονολεκτικού SEO, αυτή η μικρή παραλλαγή θα σήμαινε δύο ξεχωριστές σελίδες, μία για κάθε σειρά λέξεων-κλειδιών. Αλλά ο αλγόριθμος αναζήτησης της Google είναι τώρα πιο έξυπνος.

Πώς γράφουμε για τις απαιτήσεις του χρήστη;

Το πρώτο βήμα για να γράψετε για τις απαιτήσεις του χρήστη είναι να προσδιορίσετε την φράση-κλειδί. Χωρίζοντας τη φράση-κλειδί σε όρους, μπορεί να βοηθήσει στην κατανόησή. Ας συνεχίσουμε με το παραπάνω παράδειγμα:

“How to rank on google”

 • How to
 • Rank
 • Google

Το πρώτο μέρος της συμβολοσειράς “How to …” θέτει τις τρεις ερωτήσεις που πρέπει να απαντήσετε στο άρθρο σας:

 • Ποια είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε;
 • Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να αποφευχθούν;
 • Ποια είναι τα εργαλεία που χρειάζονται για την εργασία;

Το δεύτερο μέρος “Rank” σας λέει ακριβώς τι ψάχνει η Google. Αλλά ακόμα δεν καταλαβαίνουμε τι θέλει ακριβώς. Τι είδους περιεχόμενο θέλει να ταξινομήσει (δημοσίευση στο blog, άρθρο ειδήσεων, σελίδα ηλεκτρονικού καταστήματος κ.λ.π.);

Εάν η Google αναζητούσε “πώς να ταξινομήσει μια ιστοσελίδα”, αυτό θα ήταν πολύ πιο εύκολο. Αλλά σε αυτή την περίπτωση, δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να δούμε σε βάθος, κάνοντας όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να βοηθήσουμε τη μηχανή αναζήτησης να ταξινομήσει διαφορετικούς τύπους περιεχομένου.

Και ο τρίτος όρος στη φράση μας λέει ποια μηχανή αναζήτησης θέλει να βελτιστοποιήσει. Επομένως, πρέπει να είμαστε σε θέση να δώσουμε συγκεκριμένες οδηγίες που συνδέονται με την κατάταξη στο Google.

Τώρα, αυτό είναι απλώς ένα σύντομο παράδειγμα για να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε σε βάθος περιεχόμενο ο οποίο μπορεί να κατατάξει αποτελεσματικά μια μηχανή αναζήτησης.

nisonco pr and seo yIRdUr6hIvQ unsplash

Πώς βοηθά το SEO λέξεων-κλειδιών;

Όταν εξετάζετε τη φράση-κλειδί σας μέσω ενός εργαλείου αναζήτησης λέξεων-κλειδιών, πιθανότατα θα καταλήξετε σε μια μακρά λίστα επιλογών longtail που θα σας κάνουν να ζαλιστείτε. Δεν χρειάζεται να βελτιστοποιήσετε το περιεχόμενό σας για όλες αυτές τις φράσεις.

Χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο ομαδοποίησης λέξεων-κλειδιών, ταξινομήστε τη λίστα σας σε ομάδες (συμπλέγματα). Κάθε ομάδα μπορεί να είναι μια υπό-ενότητα που θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε έναν πιο ολοκληρωμένο οδηγό για να ταξινομήσετε το άρθρο σας ψηλότερα και να οδηγήσετε κυκλοφορία από μια μεγάλη λίστα διαφορετικών λέξεων-κλειδιών.

Σημειώστε ότι μπορείτε να συγκεντρώσετε λέξεις-κλειδιά και να δημιουργήσετε ξεχωριστές σελίδες από τα clusters. Εξαρτάται από εσάς να υπολογίσετε τι πρέπει να κάνετε με βάση το μέγεθος της λίστας σας και τον αριθμό των ομάδων.

Διαβάστε ακόμα:

Το SEO έγινε απλό:Ένας οδηγός για την κατάταξη στη Google

Μάρκετινγκ περιεχομένου και SEO

SEO για το 2022:Πλήρης οδηγός επιβίωσης

Συμπέρασμα

Για βελτιωμένα αποτελέσματα αναζήτησης, μεταβείτε από τη βελτιστοποίηση για λέξεις-κλειδιά σε βελτιστοποίηση περιεχομένου. Η εύρεση λέξεων-κλειδιών ξεπερασμένη από μόνοι της δεν αρκεί. Δημιουργήστε περιεχόμενο για το θέμα της λέξης-κλειδιού, πηγαίνοντας σε βάθος για να δώσετε στο περιεχόμενο που γίνει αξία και την ευκαιρία να ταξινομηθεί για περισσότερες φράσεις.

Αν θέλετε να αλλάξετε την στρατηγική SEO του ηλεκτρονικού σας καταστήματος ή της επιχείρησής σας, ώστε να έχει την μέγιστη αποτελεσματικότητα, ίσως να έπρεπε να αναθέσετε το SEO του ηλεκτρονικού σας καταστήματος σε ένα Social Media Agency, όπως η DS Digital Services. Για μας, κάθε ευρώ σας, μετράει!

Αν σας άρεσε το άρθρο μας, κοινοποιήστε το στα social media. Δεν θα σας πάρει περισσότερο από 1 λεπτό και ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για ακόμα περισσότερα tips και συμβουλές.

Business & Marketing Μάθημα

Μοιράσου αυτό το άρθρο
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Σχετικά άρθρα

Απόκτησε το ΔΩΡΕΑΝ e-book για να πουλάς online

Σε αυτό το δωρεάν e-book θα βρεις:

Γιατί δεν πουλάει το shop μου; - Πώς να πουλάς Online